השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  צוואות וירושות

  צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

  הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש, כן יכולה הצוואה להיות כללית ולפרט רק קווים מנחים כלליים לביצועה.

  הצוואה המאוחרת היא זו שתקבע מה ייעשה ברכוש הנפטר.

  סוגי הצוואות:

  • צוואה בכתב – נעשית בכתב ידו של המצווה
  • ​צוואה בעדים – נעשית גם היא בכתב ובנוכחות שני עדים נוספים, זרים, שאין להם טובת הנאה בצוואה ואינם זוכים בה. צוואה כזאת יכולה להיות מודפסת ואינה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה. לצוואה כזו יש צורך בשני עדים שכאמור אינם יורשים את המנוח.
  • ​עדים לצוואה הינם בגירים, מעל גיל 18, צריכים להיות כשירים לפעולה משפטית, וצריכים להצהיר שאין להם זיקה לצוואה.
  • ​צוואה בפני רשות – צוואה כזאת נעשית בפני שופט או בפני רשם של בית משפט או בפני רשם הירושות או בפני חבר בית דין דתי או בפני נוטריון.
  • ​צוואה בעל פה – יכולה להיעשות על ידי שכיב מרע או על ידי מי שרואה עצמו כשכיב מרע בנסיבות המצדיקות זאת.
  • ​שכיב מרע ייחשב ככזה בשני רכיבים: סכנה ממשית למוות וכן תחושה של אדם כי הוא עומד למות – רכיב אובייקטיבי ורכיב סובייקטיבי.
  • ​צוואה הדדית – יכולה להיות צוואה של שני אנשים המורישים אחד לשני על בסיס הסתמכותם זה על התחייבותו של זו וכן אפשר שהדבר יעשה בשתי צוואות נפרדות. בשנת 2008 תוקן סעיף 8א לחוק הירושה, בו נקבע עקרון ההסתמכות הנובע מצוואה הדדית.

  ירושות:

  ​ירושה – על פי חוק הירושה התשכ"ה – 1965, העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

  ​במידה ואדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, הירושה תהיה על פי דין ויורשי הנפטר הם קרוביו.

  ​בכדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה שכן לנפטר לא קיימת צוואה, יש להגיש בקשה לצו לצו ירושה לרשם לענייני ירושה בכדי לחלק את עזבונו של הנפטר על פי דין.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן