השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חלוקת רכוש

  ברמה הבסיסית , רכוש הנצבר במשותף במסגרת מהלך חיי הנישואין, יחולק בין בני הזוג באופן שווה בעקבות הגירושין , ללא התחשבות בעובדה על שם מי רשום הרכוש המיועד לחלוקה.

  סייגים: רכוש אשר התקבל בירושה, גימלה המשתלמת למי מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי ו/או פיצוי הנפסק המגיע למי מהצדדים עפ"י חיקוק בשל נזק גוף ונכסים אשר הסכימו הצדדים בכתב שלא יאוזנו – לא מחייבים בחלוקה עפ"י אותו עקרון בסיסי.

  ככל ומי מהצדדים טוען כי רכוש מסויים שייך לו והצד השני מתנגד לכך, על הצד התובע להוכיח כי לצד השני הייתה כוונה שיתוף בנכס שאינו בר איזון ככלל.

  חובות – גם את חובות בני הזוג יש לחלוק שווב בשווה , אלא אם יוכח כי בן הזוג צבר חובות בגין הימורים, עבירה פלילית, תשלום למאהבת ו/או כל חוב הנוצר ללא ידיעת בן/בת הזוג , שאז לא ניתן יהיה לחייב את הצד השני לשאת במחצית מהחובות אשר אין לו כל קשר אליהם.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן